Menu Zamknij

Zgłoszenie prezentacji

W celu dokonania zgłoszenia prezentacji (co jest jednocześnie zgłoszeniem udziału) prosimy wypełnić formularz:

zgłoszenie referatu
(i jednocześnie udziału) na X spotkanie polskiej grupy badawczej systemów uczących się

Ze względów organizacyjnych, bardzo prosimy o rejestrację do 15.09.2024 roku.
W szczególnych sytuacjach, bardzo prosimy o kontakt.

Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację warunków jego organizacji.

Skorzystanie z formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie niezbędnych danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO [1], w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych oraz innych dla celów związanych z obsługą, organizacją i realizacją wydarzenia, udzielania odpowiedzi oraz realizacji innych zgłoszeń/informacji dokonanych za pomocą przedmiotowego formularza, realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Osoba, która wyraziła zgodę w ww. celach ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody osoby, która taką zgodę wyraziła;
Opcjonalnie jest możliwe otrzymanie kopii zgłoszenia (check – box do zaznaczenia dla osób zainteresowanych).

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest administratorem danych osobowych a z klauzulą informacyjną można się zapoznać w tym miejscu:
https://bip.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/bip/Klauzule_RODO/Klauzula_informacyjna_administratora_danych_osobowych_-_badania_naukowe_i_konferencje_naukowe.pdf