Menu Zamknij

O grupie

Głównym celem grupy jest wspomaganie wymiany opinii oraz współdziałania osób pochodzących z różnych ośrodków badawczych i zainteresowanych problematyką systemów uczących się lub szerzej eksploracji danych.

W ramach Naszej działalności zamierzamy, między innymi:

  • wspierać integrację polskiego środowiska przez organizowanie cyklicznych spotkań ogólnopolskich i seminariów,
  • pomagać w nawiązywaniu kontaktów i współpracy naukowej między badaczami z różnych ośrodków oraz osobami pracującymi w przemyśle,
  • promować nowatorskie badania nad systemami uczącymi się oraz ich zastosowania praktyczne,
  • zbierać i rozpowszechniać informacje o osiągnięciach członków grupy, najciekawszych ich publikacjach, obronionych rozprawach, publicznie udostępnionych materiałach dydaktycznych lub oprogramowaniu,
  • koordynować tworzenie polskojęzycznej terminologii i popularyzować tematykę systemów uczących się zwłaszcza wśród młodych badaczy i studentów.

Bieżące informacje są rozpowszechniane za pomocą listy dyskusyjnej
pl-ml-group@googlegroups.com
– zapisanie się na nią jest równoznaczne z członkostwem.

Instrukcja dołączania do grup Google znajduje się na stronie:
https://support.google.com/a/users/answer/9304806?hl=pl#1.2

W razie kłopotów, zapisanie się na listę jest możliwe także przez
koordynatorów SIGML, w tym celu najlepiej wysłać wiadomość na
adres jan.kozak@ue.katowice.pl