Menu Zamknij

I spotkanie polskiej grupy badawczej systemów uczących się

Kiedy? 3 kwietnia 2013, 11.30-15.30
Gdzie? Poznań, Centrum Wykładowe-Biblioteka Techniczna Politechniki Poznańskiej, sala BT121

1 Sesja 11.30-13.15 (przewod. J. Stefanowski)

 • Otwarcie
 • Prezentacje zakresu badań związanych z systemami uczącymi się prowadzonych w:
  • Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie: prezentacja pt. Nurty badawcze w uczeniu maszynowym w IPI PAN – referujący Mieczysław Kłopotek
  • Badania prowadzone w Katedrze Systemów i Sieci Komputerowych, Politechniki Wrocławskiej (M. Woźniak i współpracownicy)
  • Badania dot. systemów uczących się w zakładzie Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, Inst. Informatyki Politechniki Poznańskiej (J. Stefanowski, K. Dembczyński) [PDF1] [PDF2]
 • Przerwa

 2 Sesja 13.30-15.30 (przewod. M. Wozniak)

 • Krótkie wystąpienia poświęcone wybranym badaniom z zakresu systemów uczących się
 • Wystąpienia tematyczne z IPI PAN:
  • Krzysztof Ciesielski, Niejednorodne komitety klasyfikatorów i nienadzorowanej kategoryzacji jako narzędzie grupowania semantycznego
  • Marcin Sydow, Zastosowania uczenia maszynowego w eksploracji danych pół-ustrukturyzowanych
  • Szymon Jaroszewicz, Modelowanie „uplift”
 • Wystąpienia tematyczne z Politechniki Wrocławskiej
  • Bartosz Krawczyk, Metody wielokryterialnej selekcji klasyfikatorów jednoklasowych na potrzeby klasyfikatorów kombinowanych.
  • Piotr Sobolewski, Detekcja zmian parametrów modelu klasyfikacji niewymagająca wiedzy eksperta przez wykorzystanie symulowanej rekurencji i testów statystycznych.
 • Wojciech Kotłowski, Kernelization of matrix updates – when and how?
 • Dyskusja nt. i dalszych planów działania (w tym możliwości utworzenia polskiej grupy roboczej systemów uczących się)
plakat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *