Wcześniejsze spotkania

Więcej informacji na temat spotkaniach, które odbyły się w przeciągu pierwszych dziesięciu lat działalności grupy można znaleźć na stronie:

https://www.cs.put.poznan.pl/sigml/?cat=7