Menu Zamknij

V spotkanie polskiej grupy badawczej systemów uczących się

Kiedy? 23-24 kwietnia 2015
Gdzie? Politechnika Śląska, Wydział MT, ul. Konarskiego 18A, sala 40 (parter), Gliwice

 Program spotkania

23 kwietnia 2015

 • 11:00 (10 min) Otwarcie seminarium (J. Koronacki, J. Stefanowski, W. Cholewa, A. Timofiejczuk)
 • 11:10 (10 min) Wystąpienie Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej (A. Mężyk)
 • 11:20 (30 min) Historia i rozwój systemów doradczych
 • 11:50 (40 min) Monitorowanie sprzeczności warunkowych w bazach wiedzy systemów doradczych (Wojciech Cholewa, Politechnika Śląska)
 • 12.35 (30 min) Zastosowanie słabo nadzorowanych metod eksploracji i wyszukiwania kontekstowego w dużych zbiorach danych (Piotr Pęzik, Uniwersytet Łódzki)
 • 13:00 (60 min) Obiad
 • 14:00 (30 min) Strategia zestawiania par w problemie wieloklasowym (Katarzyna Stąpor, Politechnika Śląska)
 • 14:30 (30 min) Wykorzystanie meta-eksploracji procesów odkrywania wiedzy do konstrukcji Inteligentnego Asystenta Eksploracji Danych (Agnieszka Ławrynowicz, Politechnika Poznańska)
 • 15:00 (30 min) Active Function Cross Entropy Clustering (Przemysław Spurek, Uniwersytet Jagielloński)
 • 15:30 (60 min) Przerwa kawowa oraz zwiedzanie laboratoriów Wydziału MT
 • 16:30 (20 min) Semi-supervised clustering with soft constraints (Magdalena Wiercioch, Uniwersytet Jagielloński)
 • 16:50 (40 min) Przegląd aktualnie otwartych i planowanych konkursów na projekty europejskie i polskie
 • 17:30 (20 min) Przerwa kawowa
 • 17:50 (40 min) Sesja dyskusyjna dotycząca wspólnych projektów

24 kwietnia 2015

 • 09:00 (30 min) Zintegrowany, szkieletowy system wspomagania decyzji dla systemów monitorowania procesów, urządzeń i zagrożeń (Marek Sikora, Politechnika Śląska)
 • 09:30 (30 min) Efektywna budowa modeli klasyfikacyjnych dla dużych zbiorów danych (Maciej Blachnik, Politechnika Śląska)
 • 10:00 (30 min) Własności estymatorów regresji porządkowej z karą LASSO (Wojciech Rejchel) [PDF]
 • 10:30 (30 min) Przerwa kawowa
 • 11:00 (30 min) Prognozowanie szeregów czasowych z wieloma wahaniami sezonowymi metodami opartymi na podobieństwie obrazów (Grzegorz Dudek, Politechnika Częstochowska)
 • 11:30 (30 min) Context-based reasoning (Anna Timofiejczuk, Politechnika Śląska)
 • 12:00 (30 min) Examples of context-based applications and data fusion (Mateusz Kalisch)
 • 12:30 (30 min) Dyskusja podsumowująca i zakończenie seminarium (J. Koronacki, W. Cholewa, A. Timofiejczuk)
 • 13:00 (60 min) Obiad

Miejsce spotkania

Politechnika Śląska
Wydział Mechaniczny Technologiczny
ul. Konarskiego 18A,
Sala nr 40 (parter)
Gliwice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *